Passningsövning med motståndare.

Fotbollsövning med press från en motståndare.

Passningsövning med motståndare.

Plan: 12×20 meter
Spelare: 6 stycken.
Organisation:
4 spelare i början (A), 1 motståndare (B) och en väggspelare (C),

  1. A passerar till B.
  2. B löper in i A-löpning och löper mot honom.
  3. Ett pass långt på C och sprint till nästa kon. B följer honom och lägger lite press på honom.
  4. C passerar A.
  5. A går tillbaka till C och springer till position C.
  6. C passerar till motståndare B och går mot kon B.
  7. B passerar in i C-löpning och springer mot C för att stressa honom.
  8. C passerar till nästa spelare på position A och sprintar runt kon B. Han följs av B.
  9. Sedan upprepas proceduren.

Obs : B förblir alltid i motståndarens position, även om han spelar passet till C-positionen. Därför bör spelaren bytas efter några varv med en spelare i position A.