Passa till en lagkamrat 5 och 10 meter med båda fötterna (U11-aktivitet)

“Passa och springa till nästa kon” • “Huvud och knä över bollen” • “En mottagning för att styra och en för att passa”

Passa till en lagkamrat 5 och 10 meter med båda fötterna (U11-aktivitet)

Ställ upp en kvadrat på 10 x 10 meter med en kon i varje hörn. Åtta spelare.
Du behöver två spelare på varje sida av kvadraten. Ge bollen till spelare 1 enligt bilden.

Spelare 1- passar med sin HÖGRA fot till 2, som passar till 3. Spelare 3 passar över till 4, som spelar tillbaka till 1. När en spelare har slutfört ett pass, springer han till VÄNSTER.
Mottagning görs med insidan eller utsidan av foten, med noggrannhet till passet – se till att spelarna förstår var de springer när de har passat bollen.

I del två passar spelare 1 med sin VÄNSTER fot till 2, som passar till 3. Spelare 3 passar över till 4, som passar tillbaka till 1. Efter att en spelare har slutfört ett pass, springer han till sin HÖGER.
När spelarna har tagit hand om passet och rör sig och kan springa utan att tveka bör spelet bli snabbt och rörelsen blir bra.