Passa och Flytta i Passnings Diamant.

Passningi diamant

En passningsövning med mycket rörelse.

Ytan kan man variera efter vad man är ute efter.Korta eller långa passningar.
Spelare: 6 stycken.
Organisation:
Spelare A passar boll till spelare B.Spelare A löper så han kommer runt gubben och får pass från B.Spelare A spelar boll till spelare C som i sin tur passar boll till B som efter sitt pass löper och kommer runt gubbe.C passar boll till spelare B som passar boll till A som löpt och kommer runt sin gubbe.A passar boll till B som har löpt och kommer runt sin gubbe.B passar tillbaka till A som spelar boll till B.
B löper till D och A löper till E och C tar A:s plats.Övningen vänder.