Oändlig passningsövning med avslut mot mål.

Perfekta passningar- perfekt kombinationsspel med avslut.

Oändlig passningsövning med avslut mot mål.

Plan: En planhalva.
Spelare: 12 stycken samt två målvakter.
Organisation:
A och B står diagonalt mot varandra. A och B utför ett väggspel. Därefter spelar A bollen till C och tar över positionen B. C sätter bollen till B, som direkt slutar på målet (ingen mottagning). B tar över positionen som C, som får bollen. Samma kombination utförs från D, E och F.

  • Ögonkontakt mellan varandra
  • Exakt teknisk utförande
  • Sätt bollen i rätt fot (båda fötterna)