Träna på ett tillslag

Att passa med höger och vänster fot med ett tillslag.Utvecklar ett tillslag.

ett tillslag

Vi övar direktspel på ett område på 30 x 30 meter. Spelarna passar i par. De
passar från ett par till det andra spelas till spelarna vid de små vita konerna.

1. Spelare A börjar med att spela ett pass till spelare B.
2. B springer fram till den röda konen för att passa bollen direkt till C.
3. C passar till D.
4. D spelar till E, som lägger bollen till F, som spelar tillbaka till startpunkten (spelare A).
5. Sekvensen upprepas sedan.

Övningarna görs samtidigt på båda sidor. Alla spelare byter position med sina
partner efter varje kontakt med bollen. Spelarna till vänster passar vanligtvis med vänster
fot, och spelarna som spelar till höger i träningen passar vanligtvis med sin högra fot.

TRÄNINGSPUNKTER
• Korrekt hållning (öppen kroppsposition) och passning med bakfoten bör observeras.
• Den mottagande spelaren måste vara väl förberedd inför den andra passningen så att en passning kan vara så bra spelad med den första tillslaget.
• Rytmen och tidpunkten för rörelserna, tillsammans med exakta passningar, är nyckeln.