Akademin-grunderna för anfall-att göra sig spelbar.

När medspelarna har bollen ska du försöka göra dig spelbar så ofta du kan.

Det kallas för att gå ur passningsskuggan.

Plan: 10×10 meter.
Organisation:
Fyra spelare per kvadrat övar på att göra sig spelbara.En spelare inne i kvadraten och försöker bryta passningarna som ska gå igenom kvadraten.De andra är utanför kvadraten och gör sig spelbara.Byt försvarare vid brytning eller efter tid.
Utförande:
Öva på att bli spelbara snett framför bollhållaren som då kan få två passningsalternativ.

Göra sig spelbar
Organisation:
Spela tre mot tre med en målvakt samt två kon mål.Lagen har målvakt i var sin halvlek.Mål på de två femetrs målen att driva boll genom bollen i mål.
Utförande:
Öva på att bli spelbara t.ex.snett bakom eller snett framför bollhållaren genom att löpa mycket och bl.a pröva bakom-ryggen-löpningar,v-löpningar,djupleds och diagonalalöpningar.Försök bli spelbara halv-eller rättvända med sidan mot försvararen och täcka bollen direkt.
Göra sig spelbar 2