Mottagning- passningar och löpningar.

Denna övning syftar till att förbättra mottagningen tillsammans med
passning och löpning in i den öppna ytan i en kombinationsövning.

passning med rörelse

Plan: 40 x 40 meter
Spelare: 8 stycken
Organisation:
1. Spelare A (vänster och höger) spelar till B (så snart de har passerat de två konerna).
2. B spela mot spelare C och löper in i den fria ytan bakom dummies.
3. De nya bollhållaren gör en riktad första beröring inåt genom
blå koner och driver framåt, börjar löpa i rätt ögonblick för att ge
stöd på andra sidan och passar till B.
4. B ta bollen, dribblar runt konerna och passar till utgångsläget (E).
5. En löpning till B och B till C och C bakom spelare D.

TRÄNINGSPUNKTER
• Noggrannheten och skärpan i passningarna måste vara korrekt.
• Se till att spelarna kommunicerar med sina medspelare och att man tittar upp.
Om du vill ha ett lag med snabbt och bra passningsspel och mottagning.Så finns det här mer.