Lära sig mottagning-förflyttning,samt medtag i fart.

Lära sig mottagning-förflyttning,samt medtag i fart.

Plan: 15-20 meter mellan spelarna.
Spelare: 5 till 7.
Organisation:
A passar bollen till B,som efter en avledande rörelse tar emot bollen,för att sedan passa till C.Spelare C tar emot och flyttar boll,passar sedan kort till mötande B.Spelare B tar emot och flyttar boll,passar till löpande C,som gör en medtagning och passar till D.Byt plats genom att följa boll.