Lära sig mottagning-förflyttning.

Den grundläggande tekniken skapas i 9-15 års ålder.

För att kunna få fram spelare med denna teknik måste vi utveckla och drilla teknik.

Lära sig mottagning-förflyttning.

Syfte: Lära sig mottagning-förflyttning,samt medtag i fart.
Plan: Halv planhalva.
Spelare: 5-7 stycken
Organisation:
Avståndet mellan spelarna 15-20 meter.Spelare C passar boll till B som efter en avledande rörelse tar emot bollen och gör en förflyttning för att sedan passa till A.Spelare A tar emot och flyttar boll,passar sedan kort till mötande B.Spelare B tar emot och flyttar boll,passar till löpande A som gör en medtagning och passar till C.Byt plats genom att följa bollen.
Instruktion:
Flytta boll efter mottagning-Vid medtag,ta med boll i fart-Avspänt första tillslag.