Kvadratövning med två jobbande mottagare.

En kvadratövning med passning och mottagning av boll i fart.

Kvadratövning med två jobbande mottagare. 1

Plan :24×24 meter.Med fyra kon mål i ytan av 1,5 meter breda.
Spelare: 8 stycken.
Organisation:
Spelare A och spelare C har boll.Spelare A passar boll till mötande spelare F genom kon målet samt får tillbaka boll på utsidan av kon målet där spelare A möter boll i fart och passar boll till spelare B.Spelare F har efter sin passning vänt upp och rundar kon i mitten av ytan och rycker fram mot kon målet vid spelare B som spelar till F genom kon målet.Spelare F spelar tillbaka boll till spelare B utanför kon målet till spelare B som kommer med fart till boll samt passar till spelare C osv.
Man byter de två spelarna i mitten efter 2 minuter.Försök att jobba med ett tillslag.