Kombination – Kontroll av passningar till löpning efter v-löpning.

Spelarna utför en kombination där de är tänkta att bearbeta passningen in i löpningen efter en v-löpning.

passning med rörelse

Plan: 30 x 30 meter
Organisation:
1. Spelare A och E spelar till B och F så snart de har sprungit mellan de två röda konerna.
2. B och F tar bollen i ett halvt varv och spelar till C och G.
3. Dessa spelare har redan gjort en löpning och träffat konerna bakom dem innan de väntar på en
passning in i löpningen.
4. B och F passerar in i löpningen av C och G.
5. Sedan passar C och G till början av den andra gruppen med D och H.
6. Alla spelare går till nästa position (A till B, B till C och C till D). Sekvensen startar
igen med D och H.
Att tänka på:
• Hög kvalitet i rotation och pass.
• Noggrannhet och skärpa i passning och god kommunikation är nyckelelementen för
denna övning.
• Bra timing mellan passningar och löpningar av de inblandade spelarna.

Intresserat av mer passningsövningar så finns det här.