Intensiv pressning och återhämtning. Denna övning fokuserar på att pressa och återhämta sig med intensitet. Inom passet finns ett positionsspecifikt moment, där spelarna delas upp i grupper och situationerna är specifika och funktionella. Från dessa positionsspecifika övningar skulle spelarna sedan komma tillbaka tillsammans som en hel trupp för en besittningsövning och sedan en villkorad 11v11…

Detta innehåll är för Endast medlemmar.
Logga inGå med nu