Inlägg Offensivt

En av de viktigaste metoderna när det gäller att komma till avslut är inlägg.Eftersom flera spelare är inblandade kräver detta moment mycket träning.

inläggsteknin avslut81
inläggsträning crossboll 82
Syfte:
Inläggsteknin-avslut.
Plan: Sista 1/3-delen
Spelare:4-8 stycken fördelade på 4 positioner samt målvakt.
Organisation:
A driver fram och spelar bollen till C som avslutar.Nästa gång driver B fram och spelar till D osv.Byt led efter avslutet så att man får pröva alla positioner.Kan byggas på med en försvarare.
Varianter:
Tidigt inlägg 1-Sent inlägg 2-Tillbakaspel mot straffområdeslinjen 3.
Instruktionspunkter:
Inläggskvalite-Avslutningskvalite.
Syfte:
Inläggsträning-crossboll-avslut.
Plan: En planhalva.
Spelare:6-12 stycken fördelade på 3 led.Avståndet mellan leden och avståndet till mål kan kortas för att spelarna ska lyckas.
Organisation:
A driver fram och passar B som spelar bollen tillbaka till A-direkt efter mottagning.A spelar C som driver ner och slår ett inlägg mot A eller B som löpt in framför mål.Spelarna byter led motsols efter avslut.
Variant:
A lyfter sin första passning på B som nickar ner till A -då krävs större avstånd mellan led A och B.
Instruktionspunkter:
Inläggskvalite-Kvalite på långa passningen-crossbollen-Avslutningskvalitet.