Inlägg-offensivt 2

Här kommer del 2 i Inlägg-Offensivt.
En av de viktigaste metoderna när det gäller att komma till avslut är inlägg.

inläggsträning crossboll passningsspel 83
inläggsträning väggspel avslut 84
Inläggsträning-crossboll-avslut-passningsspel.
Plan:Halv
Spelare: 6-10 samt en målvakt.
Organisation:
A driver fram och spelar bollen till B som passar till C.Spelare C slår en crossboll till D som driver fram och slår eii inlägg mot B eller E alternativt tillbakaspel på A som löpt upp i andravåg.Nästa gång blir C bollhållare.E möter den första passningen och F slår inlägget-i övrigt på samma sätt.Spelarna kan bryta positioner efter hand.
Instruktionspunkter:
Inläggskvalitet-Avslutningskvalitet-Kvalitet på korta och långa crossbollar-passningar.
Inläggsträning-väggspel-avslut-passningsspel.
Plan: Halv
Spelare:
9 stycken fördelade på 3 grupper.
Organisation:
A lyfter bollen mot försvararen B som nickar eller spelar tillbaka bollen till A.B går fram och pressar A.Spelare A spelar vägg med C och slår in ett inlägg mot spelarn E.Sedan utförs samma sak på vänster sida.Spelarna byter roller efter hand inom grupperna.Gruppen kan också skifta positioner.
Instruktionpunkter:
Inläggskvalitet-Kvalitet första höga Passningen-Väggspelskvalitet-Avslutningkvalitet.