Att öva press på bollhållaren handlar om reaktion.

En övning hur man övar att gå på boll när den spelas.

Man måste reagera när bollen slås och agera.

press på bollhllaren
Plan: 10×10 meter.
Spelare: 9 stycken minst.
Organisation:
Spelare som slår passning flyttar sig efter passning till vänster.Spelare A passar till spelare B.När bollen spelas går spelare D och sätter press på spelare B.Spelare B passar boll till spelare C.Då sätter spelare A press mot spelare C.Efter ett tag vänder man.Den som passar boll går då efter pass till höger och passningarna går till vänster.