Grundförutsättningar i anfallsspel

Grundförutsättningar i anfallsspel

 

SPELBARHET

Medspelarnas positioner i förhållande till bollhållaren och motspelarna påverkar lagets förmåga att behålla bollen.För att bollhållaren ska kunna nå en medspelare med en passning längs marken måste det finnas fri spelyta mellan de båda spelarna.Medspelare som står bakom en motspelare hamnar då i passningsskugga.Om bollhållaren däremot passar bollen i luften kan en medspelare vara spelbar även om han/hon finns bakom en motspelare.En spelare kan vara spelbar både framför och bakom bollhållaren.Vilket som är bäst beror på om bollhållaren är rättvänd eller felvänd.Att spelarna ständigt orienterar sig och är i rörelse mot fri spelyta skapar bra passningsalternativ för bollhållaren.Ett lag som alltid har flera spelbara spelare ger bollhållaren valmöjligheter.Motståndarna får svårt att förutse vilket alternativ bollhållaren kommer att välja,och chanserna för att lyckas ökar.

SPELDJUPM

Speldjup innebär att medspelarna skapar förutsättningar för bollhållaren att spela bollen både framåt och bakåt.Fotbollens grundidé är att göra mål,och därför är speldjup framåt det allra viktigaste.När bollhållaren dessutom erbjuds speldjup bakåt kan laget oftast få ett variationsrikt och snabbt passningsspel och andra möjligheter att anfalla.Bra speldjup minskar också riskerna för att bollhållaren tvingas slå en passning i sidled som motståndarna bryter.Konsekvensen av en misslyckad sidledspassning kan bli att många blir passerade om motståndarna ställer om snabbt.


SPELAVSTÅND
Förutom att göra sig spelbar bör medspelarna placera sig på olika spelavstånd-avståndet mellan bollhållaren och medspelarna.Ett bra spelavstånd är situationsanpassat och varierar från situation till situation.Om avståndet är för kort kan motspelaren som pressar bollhållaren även hinna störa medspelaren när denne får bollen.Vid för långt spelavstånd finns det risk för att motspelare bryter passningen.Alla andra situationer där bollhållaren kan nå en medspelare med en passning är ett bra spelavstånd.Medspelarna har ett stort ansvar för att med inbördes samverkan alltid ge bollhållaren minst två och gärna fler passningsalternativ med olika spelavstånd.Det blir svårt för motståndarna att försvara sig om laget har flera spelbara spelare på olika avstånd från bollhållaren.