När man har bollen gäller det att utnyttja planens bredd.Detta gör man genom att ha bra spelbredd.Motståndarna får svårt att försvara sig på båda kanterna och i mitten samtidigt.

Organisation:
Spelarna står i tre korta led och anfaller tre per gång mot målet.De anfaller med bar spelbredd och alla tre ska röra bollen i det snabba anfallet från mittlinjen.sedan byter spelarna led med varandra.
Utförande:
Spelarna övar på att anfalla med bra spelbredd.Både genom att de breddar själva och genom att de passar till de spelare som breddar.
Variant:
Försök anfalla med ett eller två tillslag per spelare och gång.

spelbredd1

Organisation:
Spel t.ex.sju mot sju med målvakter,med två kantzoner där det alltid måste finnas en spelare per lag och zon.Spelarna växlar om att vara i kantzonerna där de är omarkerade och slår inlägg så ofta som möjligt.
Utförande:
När spelarna är i kantzonerna får de känna på hur det är att spela med bra spelbredd.Övriga spelare övar på att utnyttja kantspelarna.

spelbredd2