Ge bollhållaren flera passningsalternativ.

 

En bra uppvärmningsövning för spelbarhet.

Ge bollhållaren flera passningsalternativ.

Plan: 35×40 meter.
Spelare: 10 stycken delade i två grupper av 5 stycken.
Organisation:
Dela in spelarna i 2 grupper med 5 spelare i varje grupp med en boll per grupp.Numera spelarna från 1 till 5.Spelarna passar bollen till varandra i nummerordning.
Instruktion:
placera dig som medspelare så att du kan se bollen.Vänd kroppen i nästa passningsriktning redan vid mottagning.