Fotbollsträning – bättre orientering och passering.

God orientering och kommunikation är nyckelfaktorer för framgångsrik fotboll.

I denna övning kommer spelarna att lära sig att spela en kreativ passeringskombination, samtidigt som de uppmärksammar andra spelare som korsar sin väg.

Fotbollsträning - bättre orientering och passering.

Plan: 15×15 meter.
Spelare: 8 stycken
Organisation:

Bollen i varje grupp förändras ständigt från ena sidan till den andra som korsar den andra gruppen.

  • Startspelaren A skickar bollen till den avlägsna spelaren B.
  • B släpper bollen på C.
  • C passerar till målspelaren D på andra sidan och springer till ett ledigt utrymme.
  • D passerar till C och byter position med B.
  • C passerar in i loppet av D.
  • D passerar startspelaren A.
  1. Spelarna bör spela en touch, om möjligt. Om situationen kräver är två kontakter tillåtna.
  2. Det krävs kreativa passeringar och springer till fria platser.
  3. Spelarna utanför och i mitten ändrar ständigt sin position.