Juni profil Roger Sandberg

sandbergFörst och främst vill jag poängtera att det är väldigt svårt att sammanfatta en spelfilosofi på några få rader i skrift.

På allsvensk nivå handlar det om att vinna matcher och att ta poäng. Så även om jag har en ambition hur jag vill att mitt lag ska spela i både försvar och anfall är mitt jobb att anpassa den ambitionen till ett sätt som ger oss bästa förutsättningarna till att vinna nästa match.

Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är exempelvis vilken spelartrupp man har att tillgå. Vilka spelartyper finns och vilka saknas. Hur ser de yttre förhållandena ut? Dvs storlek på plan och kvalité på underlaget kan också vara avgörande för valet av spelfilosofi. Även traditionen/kulturen i klubben påverkar. Om ett lag har spelat på ett visst sätt under lång tid innebär det att det kan ta tid att anpassa sig till ett annat sätt att spela.

Min ambition är att vara en pragmatisk tränare där jag tar hänsyn till faktorerna ovan men samtidigt fokuserar på utveckling. I Gefle har vi varit väldigt påverkade av exempelvis de yttre faktorerna. Strömvallens lilla plan och bedrövliga underlag innebar att spelfilosofin kom att handla om riskminimering i både försvars- och anfallsspel. Även om träningarna handlade om att utveckla ett snabbare och mer varierat passningspel tvingades vi ofta i matchsituationer att anpassa oss till planens beskaffenhet. Strukturen och tydligheten betonades och försvarsspelet hade en framträdande roll.

I och med att vi nu har flyttat in på Gavlevallen har förutsättningarna ändrats dramatiskt. Planen är tre meter bredare och underlaget nytt och snabbt. Detta har inneburit att vi nu har ett större fokus på anfallspelet. Ambitionen är att vara varierade och kunna ha ett bollinnehav med kortpassningsspel men också vara direkta med långa passningar för att dra isär motståndaren. Vi vill vara strukturerade med tydliga alternativ men också ge förtroende till spelarna att skapa egna lösningar. Vi tränar och pratar mycket om vikten av att ha fart i spelet och av att ha rättvända bollhållare. Djupledsspelet är viktigt både i ett tidigt skede av uppbyggnaden men också högt upp i planen. Inläggsspel är även en viktig anfallsmetod för oss. Där vill vi ha en tydlig struktur med spelare som löper in i bestämda zoner.

Även i försvarsspelet har vi numer ambitionen att vara mer varierade. Grunden är ett utpräglat zonspel utan markeringsinslag. Sedan vi kom ut på Gavlevallen har vi också utvecklat ett försvarsspel högre upp i planen och återerövring där vi fokuserar på press och aggressivitet.

Träningen präglas av mycket spel i olika former. Både i form av smålagsspel men också spel kopplat till matchytor och spelarnas positioner. Övningsexemplet är en spelövning där spelarna är aktiva i sina positioner, små ytor och riktningsbestämt. Fokus ligger på passningskvalitet, rörelse och att skapa rättvända spelare.

ovningtranarprofil
Syfte:Träna på passningsspel.Där målet är att komma ur pressande situationer med rättvända spelare.

Organisation:
Boll spelas in i ytterkvadrat.Fyra spelare från mittzonen flyttar in och försöker vinna bollen.Bollhållande laget spelar 6:4 och ska passa bollen minst fem gånger inom laget.Innan man passar en medspelare som löper in i mittzonen.Mottagningen ska ske i mittzonen och helt rättvänd.Därefter spelas boll in till den andra zonen.
Det jagande laget skickar in fyra nya spelare igen.
Efter ca 90 sek byter man jagande lag.

Att tänka på:
Höga krav på passningarna.Passning sätts på rätt fot samt att spelare är rättvänd.
Spelarna ska vara i sina rätta positioner.De två bakre spelarna IB/YB.De två på sidorna YB/YMF samt de centrala IMF/FW.
Stegring 2 alt 1 tillslag.Kan även jobba med att begränsa antal passningar innan man ska nå mittzonen.