Fotbollsövning – Spela över till den tredje spelaren.

God kommunikation och tajming är nyckeln när man spelar till den tredje spelaren. Spelarna bör alltid röra sig mot bollen och samordna sina löpningar i det öppna utrymmet. Övningstakten bör ökas stadigt till en högsta nivå.

Fotbollsövning - Spela över till den tredje spelaren.

Plan: Som på bilden.
Spelare: 18 spelare.
Organisation:
A passar B, som kommer mot bollen.B styr bollen och driver mot C.B passerar C, som går igenom dummy målet och spelar till D som kommer in i ytan mellan dockorna.D passar direkt till spelare E som löper ut i utrymmet på kanten.E passar till F, som kontrollerar bollen och vänder sig mot G.F passerar till G, som driver bollen genom dockorna.G passerar till H.H passerar till I.I passerar till K, som löper igenom dockmålet.K styr bollen och driver den till A:s position.

Variation:
Procedur motsols (spelar över vänster sida)

Tränartips:
God kommunikation och god tajming när man “spelar över den till tredje spelaren”.Kom alltid mot bollen.Koordinerade löpningar ut i ytan.Öka takten så högt som möjligt