Grunder i anfall-spelbar.

När medspelarna har bollen ska man försöka göra sig spelbar så ofta man kan.Det kallas ibland för att gå ur passningsskuggan och bli spelbar.Man är spelbar när bollhållaren ganska enkelt kan nå fram med en passning.