Färdighetsövning

Anfallsspel-Speluppbyggnad-Passa.

Behålla bollen inom laget.
Placera stödjebenet vid sidan om och i höjd med bollen.Vinkla kroppen så att du kan passa vidare i en annan riktning.
[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]Organisation:
8 spelare yta 35×20 meter.
Anvisningar:
Bollhållaren passar till en av spelarna i triangeln.Efter några korta passningar inom triangeln spelar man en passning till den andra triangeln och så vidare.Bollhållaren följer bollen efter passning.[/lgc_column]
[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]Färdighetsövning[/lgc_column]

Spelövning-Smålagsspel.

Anfallsspel-Speluppbyggnad-Spelavstånd.Ge bollhållaren möjlighet att variera längden på passningarna.Ge som medspelare bollhållaren minst två passningsalternativ med olika avstånd.Sök längre passning efter några korta passningar.
[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”false”]Organisation:
8 spelare ytan 45×10 meter.
Anvisningar:
Gör 2 kvadrater 10×10 meter vid ytans båda kortsidor.Spel 3 mot 1 i en av kvadraterna.Efter några passningar spelas bollen till den andra kvadraten.Försvarsspelaren som tillhör den andra kvadraten täcker ytan mellan kvadraterna tills bollen spelas in i den andra kvadraten.Byt försvarsspelare efter en viss tid.[/lgc_column]
[lgc_column grid=”50″ tablet_grid=”50″ mobile_grid=”100″ last=”true”]Färdighetsövning[/lgc_column]

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com