Färdighetsövning och Spelövning

ANFALLSSPEL-SPELUPPBYGGNAD-PASSA.TRÄNA TILLSLAG VID SPELVÄNDNING.

Plan: 35×50 meter
Spelare: 6 stycken
Organisation:
Bollhållare A passar till spelare B som gör tillbakaspel till spelare A.Spelare A ger speldjup bakåt och får tillbakaspel av B Spelare A passar till spelare C som spelar vägg med B Spelare C driver bollen och ställer sig bakom spelare D
Spelarna byter position i bollens riktning.

Färdighetsövning och Spelövning

ANFALLSSPEL-SPELUPPBYGGNAD-SPELBREDD.UTNYTTJA PLANENS BREDD OCH DRA ISÄR MOTSTÅNDARNAS LAGDELAR.
VÄND SPELET FRÅN ENA LÅNGSIDAN TILL DEN ANDRA.

Plan: 50×60 meter
Spelare: 16 stycken samt 2 målvakter.OBS Har glömt en MV
Organisation:
Markera två kvadrater med koner vid planens långsidor.Spela 8 mot 8 med målvakter.Bollen måste först ha varit inne i båda kvadraterna innan lagen får göra mål.
Färdighetsövning och Spelövning