Färdighetsövning-anfallsspel-speluppbyggnad-passa.

Vinna spelytor i djupled.Uppfyll grundförutsättningarna-spelbarhet och speldjup.

Organisation:
7 spelare yta 35×15 meter.
Anvisningar:
Spelare A och B är väggar på kortsidorna.Bollhållare C passar till valfri spelare.När bollen spelas till någon av väggarna byter bollhållaren plats med väggen.Sträva efter att vinna spelytor i djupled.Byt försvarsspelare efter en viss tid.
Färdighetsövning-anfallsspel-speluppbyggnad-passa.

Spelövning-Smålagspel

Anfallsspel.Speluppbyggnad-korta passningar från spelyta till spelyta.Vinna spelytor i djupled.Uppfyll grundförutsättningar spelbarhet.

Organisation:
2 målvakter och 6 utespelare.Spelplan 30×20 meter med två mål.
Anvisningar:
Gör en mittzon som är 10×20 meter.Spelare A och spelare B ska spela sig förbi spelare X1 on nå spelare C eller D i mittzonen.Spelare C och D ska spela vidare till MV och spelare X2 försvarar i mittzonen.MV2 fångar bollen och gör ett utkast till den andra MV1.Om försvarsspelarna X1 eller X2 bryter har de maximalt två tillslag för att avsluta mot MV1.
Färdighetsövning-anfallsspel-speluppbyggnad-passa.