Få det brett.

Använd den här övningen för att uppmuntra dina spelare att få bollen bred för att öppna upp planen för ett anfallsdrag och skapa fler målchanser.

VARFÖR ANVÄNDA DET

Genom att dela upp området i zoner kommer det att ge spelarna olika beröringsbegränsningar som gör att de kan ändra spelrytmen. Detta kommer också att ge spelarna mål att sätta ett mönster av ”spela i -pass back – spela-brett’.

UPPSTART

Skapa ett område på 40×60 meter och dela upp i tre 30-meters zoner. Spelare har två beröringar i mittzonen och obegränsade beröringar i de yttre zonerna. Gör fyra grindar/mål med stolpar i ytterzonerna. Vi har använt 18 spelare i övningen.

HUR MAN SPELAR

Spela 8 mot 8 plus målvakter som mål. Tränaren inleder passet med ett pass ut till ett av lagen. Målvakterna ska användas som stöd i försvar och anfall för spelare att gå tillbaka till. Spelarna måste dribbla genom grindarna för att få en poäng, men om de använder målvakterna i uppbyggnaden får de två poäng.

METOD

Denna aktivitet betonar behovet av att flytta bollen från sida till sida i spelet, för att öppna upp mitten av planen. Det tillåter också för användning av målvakterna för att byta anfallspunkt och attackera den svagare sidan.

GetItWide1

Lag försöker behålla besittning och försöker ta poäng genom att dribbla genom grindarna i den yttre zonen.

GetItWide2

Här har den vita spelaren tappat bollinnehavet och hans lag övergår till att försvara då laget som vinner bollen nu anfaller. Snabb teamformning och omformning krävs.
Spelare har obegränsade beröringar i den yttre zonen och måste dribbla genom grindarna för att få en poäng. De har bara två beröringar i mittzonen.

GetItWide3

Om en målvakt används under flytten och en spelare dribblar genom en grind får laget två poäng.