Explosiva kvadrater.

uppvarmning 4

 

Denna uppvärmning uppmuntrar stöd och rörelse från bollen, samt att spelarna lär sig hur man hanterar grunderna för att passa och ta emot. Efter att ha gjort ett pass ser du ofta spelarna stå stilla och beundrar sitt arbete. Ytan 12×12.Man måste passa till 1 sedan 2 sedan 3 och 4.När man har slagit passningen ska man snabbt ut och runda kon och snabbt in.

 

 

 

 

 

 

spel fyra kvadrater

 

Spelarna placeras i lag om fyra, och du måste ge dem siffror från 1 till 4. Börja med att placera ett lag i varje kvadrat och de passar och flyttar bollen runt i sitt eget kvadrat. Efter varje pass sticker spelaren runt en kon och tillbaka in i kvadraten. Spelarna måste passa i den numrerade sekvensen 1 till 4. När de har gjort detta några gånger så ropar du ut ett nummer, det numret måste gå in i nästa kvadrat medurs för att skapa 3v1s i varje kvadrat. Försvararen vinner en poäng för sitt lag varje gång bollen går förlorad. Spela i 60 sekunder och gå sedan tillbaka till deras kvadrat för att passera och springa runt konen innan du ropar ut ett annat nummer.