Engelsk Fotboll

Här kommer det att presenteras olika Engelska tränare.

Se hur dom jobbar med olika övningar.Anfall,Försvar och med olika lagdelar och spelsätt.