Ändlös passningsövning.

Att ha ett bra passningsspel gör ett bra lag.

Ändlös passningsövning.

Plan: 20×10 meter.
Spelare: 10 stycken.
Organisation:
Spelare A och E har boll.Spelare E passar till spelare F som passar till spelare G som spelar till kommande spelare E som i sin tur passar till spelare H som passar till spelare G som passar till spelare A.
Samma passningar sker från A till spelare E.Man startar samtidigt.