En uppvärmning med tanke.

En uppvärmning med tanke.

Plan: Mittcirkeln.
Spelare: 6 stycken går att ha fler.
Organisation:
Sex eller fler spelare placerar sig utanför cirkeln.Spelare A har en boll och dribblar in i cirkeln. A spelar bollen till spelare B som passar tillbaka bollen direkt till A. A passar bollen till spelare C som i sin tur spelar till spelare B som kommer i fart.Spelare B tar emot boll och driver den.Spelar sedan fri spelare och samma rörelse med spelare börjar igen.A tar B:s plats.