Dubbla ytor – Dribbling till början

Dubbla ytor - Dribbling till början

Plan: Ställ upp det yttre yta (25-30m) och det inre yta (8-10m) enligt bilden.
Spelare: 10-16 stycken
Organisation:
Vid två diagonala hörn börjar spelare A samtidigt med en hård diagonalpassning till det inre ytan.
B passar bollen på C.
C passerar diagonalt till D.
D tar bollen åt sidan och dribblar till startpunkten på andra sidan.
Byt position: Varje spelare springer efter sin egen boll