Dribbling genom cirkel

En övning för att träna dribbla med kontroll med boll.

Dribbling genom cirkel

Plan: 20×20 meter med en 5 meters cirkel i mitten av ytan.
Spelare:10 stycken
Tid:20 minuter
Organisation:
Spelare med en boll spridda runt ytan av cirkeln
2 gula försvarare placerade inuti cirkeln∙ Spelare med boll Dribblar boll in och ut ur cirkeln | Alla spelare med boll dribblar samtidigt ∙ Avsluta samma sida 1 poäng | Avsluta vardera sidan vänster eller höger 2 poäng | Avsluta motsatt sida 3 poäng ∙ Spelare med boll återgår till någon ledig kon på kanten av cirkeln ∙ Om 2 gula försvarare berör de bollhållande spelarna blir det ingen poäng | Om 2 gula försvarare vinner bollen av den dribblande spelaren och spelar bollen in i minimålet får den spelaren som man vann boll ifrån-vila ∙ spela kontinuerlig för 90sekunder | Rotera 2 gula försvarare.