Dribbla bollen och vänd med den (U12)

”Håll ögonen på bollen” • ”Se upp för att se var konen är” • ”Titta upp ofta när du dribbler” • ”Behåll kontrollen när du vänder dig”

Markera ett område på 10 x 10 meter med en 4 x 4 meters kvadrat i mitten. Börja med 10 spelare utspridda runt den stora kvadraten, två av dem har bollar.Spelet börjar med att de två spelarna med bollar dribblar in i den mittersta kvadraten.
Inne i kvadraten måste spelarna ändra riktning och dribbla bollen bort från mitten – när vägar korsar måste spelarna vara medvetna om varandra och försöka att inte hindra dem.Bollen ska dribblas till en lagkamrat på sidan som tar över att dribbla bollen.
Spelare måste titta på bollen men titta upp ofta för att se vart de är på väg och för att undvika kollisioner.

ungdomdribbla1
ungdom dribbla2