Fotbollsövningar

En E-bok med många olika övningar.
70 stycken.
Här finns Rondo övningar-Smålagspel av olika moment-
Avslutningsövningar-Uppspel-Försvar-passningsövningar.