Passningsövning-attackera med diagonala pass.

Plan: Ställ in två 5-meters trianglar med 10 meters mellanrum. Spelare: 5 stycken. Organisation: A1 startar denna fotbollsövning med en passning(1) till A2 som lägger bollen tillbaka (2) till A1. A2 rör sig i vinkel …

Läs mer

Fotbollsträning – bättre orientering och passering.

God orientering och kommunikation är nyckelfaktorer för framgångsrik fotboll. I denna övning kommer spelarna att lära sig att spela en kreativ passeringskombination, samtidigt som de uppmärksammar andra spelare som korsar sin väg. Plan: 15×15 meter. …

Läs mer