Uppmuntrar kreativitet

Detta är en all-action-övning som kombinerar kondition och teknik i ett snabbt tävlingsspel. Det bygger på individuell skicklighet och gott lagarbete. Det uppmuntrar till skott på mål och måste spelas i högt tempo. Vad får …

Läs mer

Smålagspel-Målspel

Att jobba med fyra mot fyra spel utvecklar spelare. Plan: 30×30 meter.Med fem kon mål. Spelare: 8 stycken Organisation: Man spelar 4 mot 4.Hur mål räknas.Spelare måste driva boll genom kon målet.Bollhållaren passar boll genom …

Läs mer

Akademin-Pressa och ge understöd.

Varför använda det? Huvudinnehållet är inriktat på att pressa och ge understöd. Den har både fysiska och tekniska egenskaper och hjälper till att utveckla spelarpsykologi när det gäller de krav och färdigheter som krävs när …

Läs mer

Mottagning- passningar och löpningar.

Denna övning syftar till att förbättra mottagningen tillsammans med passning och löpning in i den öppna ytan i en kombinationsövning. Plan: 40 x 40 meter Spelare: 8 stycken Organisation: 1. Spelare A (vänster och höger) …

Läs mer

Attack mot försvar

Denna övning handlar om attack mot försvar i olika situationer. Eftersom det försvarande laget står inför en överbelastning är det viktigt för dem att arbeta tillsammans på bästa möjliga sätt. Det verkliga testet för det …

Läs mer

PASSNING OCH KOMBINATIONSÖVNINGAR

Utveckla ett kombinationsspel med direktspel och överlappning. Plan: 30 x 30 meter Spelare: 8 stycken Organisation: 1.Spelare A och E spelar var och en till B och F och springer runt dem. 2.B och F …

Läs mer

Bollinnehav och Press

En övning att behålla boll under press. Plan: 30×20 meter minimum 40×25 meter maximum. Spelare: 8 stycken samt 2 målvakter. Organisation: Man spelar 4 mot 4.Det lag som har boll placeras i planen.De fyra som …

Läs mer