Blockera passnings vägar (U12)

BLOCK POSITIONERING

Blockera passnings vägar

”Kolla var passningsalternativen finns” • ”Stöd din lagkamrat” • ”Vet var bollen är” • ”Blockera passningar eller avlyssna bollen om du kan”

Ange ett område på 15 x 10 meter uppdelat i tre 5-meters zoner. Dela upp spelare i ett lag med sex anfallare och ett lag med två försvarare.Placera spelarna enligt följande: första zonen – tre anfallare och en försvarare, mittzon – en försvarare, målzon – två anfallare (som är vilande) plus en målman på mållinjen.Syftet är att de anfallande spelarna i den första zonen ska passa bollen mellan sig och sedan förbi de två försvararna till målmannen i den motsatta änden. Försvararna försöker blockera passningarna.Anfallarna måste göra minst tre passningar i den första zonen innan de försöker få bollen till målmannen.Om målspelaren får bollen, växlar spelet och går tillbaka i motsatt riktning, med de vilande spelarna som blir aktiva och deras motsatta nummer blir vilande.
När spelet växlar rör sig försvararna längs en zon för att möta angriparna som tidigare.

block-passing-routes-u12-activity-1.jpg
block-passing-routes-u12-activity-2.jpg