Bättre passningsnoggrannhet med långa och korta bollar.

[tweet_box design=”default” float=”none”]I denna övning kommer spelarna att lära sig att variera noggrannheten i deras passningar. Detta främjar samspelet från försvar till forwards.[/tweet_box]

Bättre passningsnoggrannhet med långa och korta bollar.

Plan: 15×30 meter.
Spelare: 12 stycken.
Organisation:
A passar till B och löper mot E.
B passar lång till C och tar positionen A.
C spelar kort pass till D.
D passerar lång till E.
E passerar tillbaka till A och går mot F.
A passerar direkt till F och löper till position E.
F kort passning till E och löper mot I.
E passar lång till G och går till position F.
G passar kort boll till H.
H passar lång till I.
I kort boll till F.
F passerar diagonalt till B, som har tagit ställningen som A. Etc.

Variation:
Övningen startar samtidigt med 2 bollar i position A och F.De två spelarna i mitten (C och D och G och H) ändrar position efter varje pass.