Attackerande kombination Spela med en lay-off pass

Denna övning är en attackerande kombination med en passning i ett begränsat utrymme. Den är utformad för att utveckla koordinerade löpningar och passningar mellan linjerna för att förbereda det sista passet innan avslut.

Attackerande kombination Spela med en lay-off pass

Plan: 30×30 kvadrat med dockor för att visa utrymmet i kvadraten.
Spelare: ca 14 stycken.
Organisation:
Spelare A och D startar övningen samtidigt. De båda driver bollen genom konerna och samtidigt rör sig spelarna (B och C) mot kvadraten.Spelaren i mer avancerade position D gör en rörelse inom kvadraten och sedan ställer om i rätt ögonblick för att få passet från A.Så snart spelarna som är i besittning rör sig genom konerna löper de fram för att få passningen. Passet riktas mot  spelare B som tar emot bollen  i kvadraten och sedan passar till spelare D eller C  som löper fram för att ta emot bakom skyltdockorna.Den framåt som får det sista passet skjuter första gången mot mål och ansluter sig till kön på andra sidan, medan den andra framåt återvänder till sin position.Alla andra spelare flyttar en position framåt och sekvensen startar igen.