Att träna på press och täckning.

BLOCKPOSITIONERING
”Kontrollera var press alternativen är” • ”Stöd din lagkamrat” ”Vet var bollen är” • ”Blockera pressa eller vinn bollen om du kan”

Plan 20×15 meter med en femmeters zon i varje ände av området. Spela 2v2 i den centrala zonen och placera två målspelare i varje slutzon.
Målspelaren kontrollerar bollen och passar till den andra målspelaren i sin zon på planen. Han passar sedan ut till en av sina lagkamrater i den centrala zonen.
Målet är att hålla bollen så länge som möjligt. Spelare måste komma ihåg att de måste spela bollen till en lagkamrat inom sin egen zon innan de passar in i slutzonen.
Vid brytning är det det laget som ska försöka hålla bollen inom laget så länge som möjligt.

Att träna på press och täckning.
Att träna på press och täckning.