Att sätta press på bollhållaren.

Denna övning syftar till att påverka spelarnas beteende på förlust av boll. Jobba mycket hårt för att påverka spelarnas beteende i övergången från attack till försvar, eftersom motpressen är en viktig funktion.

En kvadrat på 10 × 10 meter, med fyra koner som markerar en diamant.
Spelare 8 stycken.

Att sätta press på bollhållaren.

Tränaren passar till spelare 1. På denna springer spelare 2 till press på spelare 1 när han tar emot boll.Spelare 1 slår en passning till spelare 3 till höger och flyttar till konen till vänster. Spelare 2 tar spelarens 1 position.Spelare 4 rycker för att sätta press på spelare 3 så snart spelare 1 har passat. Spelare 3 passar sedan höger till spelare 5 och flyttar till konen till vänster. Spelare 4 tar spelarens 3 plats.Spelare 5 passar höger till spelare 7 och flyttar åt vänster.
Spelare 7 faller tillbaka till start, där 2 och 3 väntar och flyttar sedan åt vänster. Detta mönster fortsätter i cirka 90 sekunder.

Att sätta press på bollhållaren.

På tränarens rop går bollen åt andra hållet med samma mönster. Här passar spelare 2 till spelare 8 medan den pressas av spelare 6. Spelare 2 springer sedan till höger
Spelare 8 tar emot och pressas av spelare 4 spelar boll till vänster till spelare 7 innan han rycker till konen till höger.Mönstret fortsätter i 90 sekunder tills tränaren kräver en ny riktningsväxling.