Anfallsspel-Speluppbyggnad-Spelbarhet

Spela dig ur trånga situationer med kortpassningsspel.
Var spelbar både höger och vänster om bollhållaren.Välj som bollhållare det bästa alternativet för passning.

ORGANISATION
8 spelare ytan 20×20 meter.
ANVISNINGAR
Dela in planen i 4 kvadrater på 10×10 meter.Spel 4 mot 4.Det anfallande laget får ha 3 spelare i samma kvadrat,men det försvarande laget får bara ha 1 spelare.De 3 anfallsspelarna ska försöka passa till den fjärde som finns i en annan kvadrat.” av spelarna följer med in i kvadraten efter passning.Om försvarsspelare bryter försöker han/hon att snabbt passa till medspelare i någon av de andra kvadraterna.

Anfallsspel-Speluppbyggnad-Spelbarhet

Anfallsspel-Speluppbyggnad-Spelbarhet

Vinna spelytor i djupled.Sträva efter att bli rättvänd så snabbt som möjligt efter boll bollmottagning.Spela bollen framåt så ofta som möjligt.

ORGANISATION
2 målvakter 8 utespelare ytan 30×20 meter.
ANVISNINGAR
Spel 4 mot 4 med målvakter på kortsidorna.Lagen ska nå målvakterna vid planens kortsidor med passningar.När ett lag lyckas passa till målvakten vid ena kortsidan vilket ger en poäng.Målvakterna får ta upp bollen med händerna eller använda fötterna.

Anfallsspel-Speluppbyggnad-Spelbarhet