Anfallande kombinationsspel.

bygga upp för avslut

Beskrivning
1. Spelare A skickar till B, som faller bakåt
till sin position.
2. Spelare B spelar tillbaka för A att gå framåt
på, slutföra 1-2 kombinationen.
3. Spelare B går över till C.
4. Spelare C går över till B, som har flyttat
fram förbi stolpen.
5. Spelare B går framåt till D, som faller tillbaka.
6. Spelare D spelar ett lay-off pass för E att flytta
framåt på.
7. Spelare E tar emot och dribblar förbi
dockan.
8. Spelare E skjuter i mål.
9. Spelarna roterar positioner:
(A -> B -> C -> D -> E -> A).