Anfaallsspel-Speluppbyggnad-Spelavstånd.

Ge bollhållaren möjlighet att variera längden på passningarna.
Ge som medspelare bollhållaren minst två passningsalternativ med olika avstånd.

Anfaallsspel-Speluppbyggnad-Spelavstånd.

Plan: 45×10 meter.Två kvadrater vid planens båda kortsidor på 10×10 meter.
Spelare:8 stycken.
Organisation:
Spel 3 mot 1 i en av kvadraterna.Efter några passningar spelas bollen till den andra kvadraten.Försvarsspelaren som tillhör den andra kvadraten täcker ytan mellan kvadraterna i jämnhöjd med linjen tills bolen spelas in i den andra kvadraten.Byt försvarsspelare efter viss tid.