Att få en bra passningsteknik kräver mycket träning.Ett bra utförande får spelarna genom att nöta in tekniken under ledning och uppmuntran.
Spelarna ska röra sig så mycket som möjligt (närmar sig bollen och erbjuda)
Snabba positionsändringar.
Ögonkontakt mellan varandra.
Tydligt tekniskt utförande.
Passa bollen till rätt fot (båda fötterna)

Spelare:12 till 16 spelare.
Plan: 24×14 meter.

ORGANISATION
A och B ställs mot varandra,A passar till B,som lägger in bollen till C.C spelar bollen till A.A spelar bollen till D.D spelar till C.C Passar en lång boll till E.E passar till F som passar till G.G passar till kommande E som slår en lång boll till spelare H som passar till A.
Positionen ändras moturs A till G.

ÄNDLÖSA PASSNINGAR

Spelare:10 till 12 stycken.
Plan: Rektangel 20 x12 meter.

ORGANISATION

A och E börjar samtidigt med en passning till B och F och erbjuder omedelbart i sidled.B och F direkt pass till C och G, som sätter in till A och E.A och E skickar bollen till D och H. Det följer ett väggspel från kl. C och D samt G och H. Alla spelare flyttar på en position.

ÄNDLÖSA PASSNINGAR