Akademin-Spelbredd och Speldjup.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Använda en stor del av planens yta.Spela bollen både framåt och bakåt.[/tweet_box]

Akademin-Spelbredd och Speldjup. 1

Plan: 40×30 meter.6 st kon mål.
Spelare: 10 stycken.
Organisation:
Spel 5 mot 5.Mål göres genom att driva bollen genom målet på kortsidan eller genom målen på långsidorna.
Hur kan man på ett bra sätt ge speldjup framåt?
Om bollhållaren är rättvänd kan man agera framåt till en fri yta så att bollhållaren kan ge passning.
Hur kan man ge ett bra sätt ge speldjup bakåt?
Om man är vid sidan om bollhållaren kan man flytta bakåt.