Akademin-Spelavstånd-Spelbarhet

Två mycket viktiga saker man som spelare ska kunna och förstå.

Spelbarhet- Spelavstånd ge bollhållaren passningsalternativ

Akademin-Spelavstånd-Spelbarhet

Plan:12×9 meter.9 kvadrater om 4×3 meter.
Spelare: 6 stycken.
Organisation:
Spel 4 mot 2.Byt uppgift efter brytning eller efter bestämd tid.Fritt antal tillslag eller tillslagsbegränsning.När bollhållaren har passat måste han eller hon söka sig till en annan yta.Det får bara finnas en anfallsspelare i varje kvadrat.