Akademin-passningsövning med överlappning.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Denna övning hjälper spelare att förbättra sitt kombinationsspel,färdigheter under press och förmågan att passera mer exakt.[/tweet_box]

Plan: 20×20 meter samt två gubbar i mitten med ett avstånd på 3-4 meter.
Spelare: 9-12 spelare.
Organisation:
A passar till B, som är under press från C.
B passar direkt till D och gör en överlappande löpning. Han följs av C.
D passar till B.
B passar direkt till E och tar positionen D, medan C springer tillbaka till gubben.
E passar till F och springer till den andra gubben.
F passar till H och gör en överlappande löpning. Han följs av G.
H passar till F och löper till startpositionen.
F passar till I och tar positionen som H.