Akademin.Öva att pressa och styra åt olika håll.

Att pressa innebär dels att hindrar bollhållaren att driva bollen mot ert mål.

Plan: 30×40 meter.
Spelare:10 stycken.
Organisation:
Spel fem mot fem.Mål göres genom att driva bollen in i sexmetersmålet.
Utförande:
Öva på att pressa bollhållaren på olika sätt i de olika spelsituationerna som uppstår.
Variant:
Det här smålagspelet kan ni variera på olika sätt och spela med olika antal spelare för att få bra träning på att pressa bollhållaren.