Akademin-Komma till avslut genom väggpass.

[tweet_box design=”default” float=”none”]Väggspel är ett mycket bra alternativ när man ska ta sig förbi en motståndare.[/tweet_box]

Plan:40×25 meter.
Spelare: 12 utespelare samt 2 målvakter.
Organisation:
Bollhållaren utmanar motståndaren och passar boll (väggspelar)med lagkamrat som kommer upp på sidan.Får boll tillbaka och går på avslut.
Övningen genomföres mot båda målen samtidigt.Efter avslut ställer sig spelarna i motsatt led.byt försvarsspelare och vägg.Byt så att väggspelet sker åt höger.
Vad gör man i god tid före väggspelet?
Utmanar motspelaren.
När spelar man bollen till väggen?
Man spelar bollen vid rätt tillfälle-inte för tidigt och inte för sent.
När gör man sig spelbar?
Man gör sig spelbar när bollhållaren är i position för att passa.